Deutsch   polski   English  
 

Opole Digital Library

Deutsch   polski   English  

Statistics

Number of publications: 10300

Readers on-line: 9

Total number of users since Oct 1, 2009: 3297409

Collection

Library

Frequently read publications : Opole Digital Library

Page1of390 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Adressbuch für Breslau und Umgebung : 1915 : Unter Benutzung amtlicher Quellen mit der Beigabe : Neuester Plan der Stadt Breslau [41384]
 2. Życiorysy dzieci z Żelaznej [15985]
 3. Die älteren Ortsnamen Schlesiens : ihre Entstehung und Bedeutung mit einem Anhange über die schlesischpolnischen Personennamen : Beiträge zur schlesischen Geschichte und Volkskunde [14989]
 4. Schlesisches Güter = Adressbuch : Verzeichnis sämtlicher Rittergüter sowie der grösseren Landgüter der Provinzen Nieder= und Oberschlesien [12609]
 5. Schlesische Schlösser. Bd. 1 [12015]
 6. Schlesisches Güter = Adressbuch : Verzeichnis sämtlicher Rittergüter und selbständigen Gutsbezirke, sowie der grösseren Landgüter der Provinzen [Schlesien] [10449]
 7. Schlesisches Güter = Adressbuch : Verzeichnis sämtlicher Rittergüter und selbständigen Gutsbezirke, sowie der grösseren Landgüter der Provinzen [Schlesien] [9465]
 8. Schlesisches Güter = Adressbuch Verzeichnis sämtlicher Rittergüter und selbständigen Gutsbezirke, sowie folcher grösseren Landgüter der Provinz Schlesien, welche [...]. [7424]
 9. Adressbuch der Stadt Oppeln : Ausgabe 1937 [6731]
 10. Schlesische Curiositaten darinnen die ansehnlichen Geschlechter des schlesischen Adels T.2 [6318]
 11. Modlitwy Św. Gertrudy z dodaniem Nabożeństwa o męce Zbawiciela [...] także Różańcem, Nieszporami, Stacyami i zbiorem pieśni nabożnych pomnożone / Za dostateczną Książkę do nabożeństwa i śpiewu kościelnego i domowego uzup. i popr. Cytronowski [5588]
 12. Gemeindelexikon für die Provinz Schlesien : auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1. Dezember 1885 und anderer amtlicher Quellen [5308]
 13. Stadt Neisse : Einwohnerbuch 1929/30 [5096]
 14. Geschichte des Ratiborer Archipresbyterats : historisch-topographisch-statistische Beschreibung der zu demselben gehörigen Orte, Kirchen, Kapellen, Schulen u. f. w. [5091]
 15. Katolik : kalendarz dla wszystkich na rok 1930 [5070]
 16. Schlesische Schlösser. Bd. 3 [4986]
 17. Zupełny śpiewnik i książka do nabożeństwa [4957]
 18. Schlesische Curiositaten darinnen die ansehnlichen Geschlechter des schlesischen Adels T.1 [4826]
 19. Schlesische Schlösser. Bd. 2 [4645]
 20. Die Kirchenbücher Schlesiens beider Confessionen [4532]
 21. Katolik w modlitwie czyli Książka do nabożeństwa oraz Śpiewnik kościelny na cały rok [4259]
 22. Chorał, czyli dostateczny zbiór melodyj do przeszło 700 pieśni katolickich w języku polskim : ułożony na cztery głosy do grania na organach i śpiewania [4215]
 23. Ogień Miłości Boskiej : modlitwy śś. Gertrudy i Mechtyldy seraficznych Córek św. Benedykta, wyjęte z ich pism podług objawień Pańskich z uzupełnieniem innych modlitw a mianowicie modlitw na część Najsłodszego Serca Pana Jezusa i Przenajśw. Sakramentu. [4194]
 24. Która przedtym nigdy światła nie widziała. Kronika Polska Litewska, Żmodzka, y wszystkiey Rusi Kijowskiey, Moskiewskiey, Siwierskiey, Wołyńskiey, Podolskiey, Podgorskiey, Podlaskiey, etc. Y rozmaite przypadki woienne y domowe, Pruskich, Mazowieckich, Pomorskich y innych Królestwu Polskiemu y Wielkiemu Księstwu Litewskiemu przyległy ... [4164]
 25. Historia parafii wiejskich Archiprezbiteratu Żory na Górnym Śląsku [4025]