Deutsch   polski   English  
 

Opole Digital Library

Deutsch   polski   English  

Statistics

Number of publications: 11240

Readers on-line: 20

Total number of users since Oct 1, 2009: 3669372

Collection

Library

Frequently read publications : Opole Digital Library

Page1of449 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Adressbuch für Breslau und Umgebung : 1915 : Unter Benutzung amtlicher Quellen mit der Beigabe : Neuester Plan der Stadt Breslau [43660]
 2. Życiorysy dzieci z Żelaznej [16129]
 3. Die älteren Ortsnamen Schlesiens : ihre Entstehung und Bedeutung mit einem Anhange über die schlesischpolnischen Personennamen : Beiträge zur schlesischen Geschichte und Volkskunde [15345]
 4. Schlesisches Güter = Adressbuch : Verzeichnis sämtlicher Rittergüter sowie der grösseren Landgüter der Provinzen Nieder= und Oberschlesien [13448]
 5. Schlesische Schlösser. Bd. 1 [12358]
 6. Schlesisches Güter = Adressbuch : Verzeichnis sämtlicher Rittergüter und selbständigen Gutsbezirke, sowie der grösseren Landgüter der Provinzen [Schlesien] [10737]
 7. Schlesisches Güter = Adressbuch : Verzeichnis sämtlicher Rittergüter und selbständigen Gutsbezirke, sowie der grösseren Landgüter der Provinzen [Schlesien] [9943]
 8. Schlesisches Güter = Adressbuch Verzeichnis sämtlicher Rittergüter und selbständigen Gutsbezirke, sowie folcher grösseren Landgüter der Provinz Schlesien, welche [...]. [7733]
 9. Adressbuch der Stadt Oppeln : Ausgabe 1937 [7104]
 10. Schlesische Curiositaten darinnen die ansehnlichen Geschlechter des schlesischen Adels T.2 [6351]
 11. Gemeindelexikon für die Provinz Schlesien : auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1. Dezember 1885 und anderer amtlicher Quellen [5669]
 12. Modlitwy Św. Gertrudy z dodaniem Nabożeństwa o męce Zbawiciela [...] także Różańcem, Nieszporami, Stacyami i zbiorem pieśni nabożnych pomnożone / Za dostateczną Książkę do nabożeństwa i śpiewu kościelnego i domowego uzup. i popr. Cytronowski [5614]
 13. Stadt Neisse : Einwohnerbuch 1929/30 [5217]
 14. Schlesische Schlösser. Bd. 3 [5215]
 15. Geschichte des Ratiborer Archipresbyterats : historisch-topographisch-statistische Beschreibung der zu demselben gehörigen Orte, Kirchen, Kapellen, Schulen u. f. w. [5123]
 16. Katolik : kalendarz dla wszystkich na rok 1930 [5080]
 17. Zupełny śpiewnik i książka do nabożeństwa [4988]
 18. Schlesische Schlösser. Bd. 2 [4868]
 19. Schlesische Curiositaten darinnen die ansehnlichen Geschlechter des schlesischen Adels T.1 [4861]
 20. Która przedtym nigdy światła nie widziała. Kronika Polska Litewska, Żmodzka, y wszystkiey Rusi Kijowskiey, Moskiewskiey, Siwierskiey, Wołyńskiey, Podolskiey, Podgorskiey, Podlaskiey, etc. Y rozmaite przypadki woienne y domowe, Pruskich, Mazowieckich, Pomorskich y innych Królestwu Polskiemu y Wielkiemu Księstwu Litewskiemu przyległy ... [4788]
 21. Die Kirchenbücher Schlesiens beider Confessionen [4668]
 22. Opole : rozwój przestrzenny miasta do końca XVII wieku (szkice i wypisy źródłowe) [4325]
 23. Katolik w modlitwie czyli Książka do nabożeństwa oraz Śpiewnik kościelny na cały rok [4301]
 24. Historia parafii wiejskich Archiprezbiteratu Żory na Górnym Śląsku [4297]
 25. Ogień Miłości Boskiej : modlitwy śś. Gertrudy i Mechtyldy seraficznych Córek św. Benedykta, wyjęte z ich pism podług objawień Pańskich z uzupełnieniem innych modlitw a mianowicie modlitw na część Najsłodszego Serca Pana Jezusa i Przenajśw. Sakramentu. [4297]