Kolekcja

Cymelia po konserwacji

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu 30 października 2010r. ukończyła realizację projektu współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 pn. "Konserwacja i digitalizacja zabytkowego zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu". Dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego od czerwca 2009 do października 2010 roku trwały prace przy konserwacji. Zakonserwowano jeden kodeks rękopiśmienny oraz 27 starodruków, które dzięki benedyktyńskiej pracy konserwatorów odzyskały swą wartość użytkową oraz równie ważne walory estetyczne.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji