Title:

Katolicki Ludu Górnośląski!

Keywords:

1901-2000 ; 1918-1939 ; Duchowieństwo katolickie ; Katolicyzm ; Plebiscyt na Górnym Śląsku (1921) ; Propaganda ; Śląsk ; Źródła historyczne

Description:

Ulotka plebiscytowa polska 22,5 x 31 cm przypomina o prześladowaniu kościoła katolickiego przez Niemców. Tekst w j. polskim i niemieckim

Publisher:

[brak wydawcy]

Place of publication:

[brak miejsca]

Date:

[1921]

Resource Type:

leaflet

Format:

application/pdf

Original Identifier:

17U

Language:

polski ; niemiecki

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu