Title:

Nasz prezydent T.[omas] G.[arrigue] Masaryk

Keywords:

1901-2000 ; 1918-1939 ; Biografie ; Czechy ; Masaryk, Tomas (1850-1937) ; Propaganda ; Źródła historyczne

Description:

Broszura propagandowa 12,5 x 17,5 cm z ┼╝yciorysem prezydenta do 1918 roku

Publisher:

Drukarnia Państwowego Składu Książek Szkolnych w Pradze Czeskiej

Place of publication:

[Praga]

Date:

[1920]

Format:

application/pdf

Original Identifier:

120U

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu