Title:

Woyska polskiego konterfektow gładkich 20 gwoli uciechy komilitonow swoich wyimaginował - a gwoli pozytku nierycerskiego pospolstwa w tysiaczney mnogosci wytłoczyc zezwolił

Creator:

Hertz Barwiński, Henryk (1877-1970)

Keywords:

1901-2000 ; Rysunki ; Grafika ; Kultura i sztuka ; Bezpieczeństwo i wojskowość ; 1914-1918 ; Piłsudski, Józef (1867-1935) ; Karykatura ; Polska ; Rydz-Śmigły, Edward (1886-1941) ; Legiony Polskie (1914-1917) ; Berbecki, Leon Piotr (1875-1963) ; Zieliński, Zygmunt (1858-1925) ; Żymierski, Michał (1890-1989) ; Piskor, Tadeusz Ludwik (1889-1951) ; Kukiel, Marian Włodzimierz (1885-1973) ; Olszyna-Wilczyński, Stanisław Konstanty (1890-1939) ; Roupert, Stanisław (1887-1939) ; Ciepichalus Mart. ; Sas Kulczycki, Julian (1887-1946) ; Głuchowski, Janusz (1888-1964) ; Dąbrowa Młodzianowski, Kazimierz (1880-1928) ; Skotnicki-Grzmot, Stanisław (1894-1939) ; Felsztyński, Stefan (1888-1966) ; Abłamowicz, Konstanty (1884-1944) ; Węglewski, Józef (1907-1939) ; Leroch-Orlot Rudolf (1893-1978) ; Sieroszewski, Wacław (1858-1945) ; Kaden-Bandrowski, Juliusz (1885-1944)

Description:

Opis według okładki ; [20] kart : ilustracje kolorowe ; 22 cm

Publisher:

[brak wydawcy]

Place of publication:

[brak miejsca]

Contributor:

Krzepowski W. Autor wzoru

Date:

[nie przed 1916]

Resource Type:

drawing

Format:

application/pdf

Original Identifier:

321567

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja ta została udostępniona na podstawie art. 28 p. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.