Title:

Das Herzogthum SchlesienPreussischehn und Östreichischen Antheils Nro. 105

Creator:

[Reilly von, Franz Johann Joseph]

Keywords:

Prusy ; Austria ; Śląsk ; 1701-1800

Description:

Miedzioryt kolorowany, wymiary 293 x 428 mm, mapa w ramce 220 x 280 mm, skala ok. 1 : 1 550 000. ; Tytuł mapy w prawym górnym rogu w prostokątnym kartuszu. U góry pośrodku 2 podziałki liniowe (1. Deutsche M. 15 a. 1. G.: 15 mil - 7 cm; 2. Schlesische M 17 a 1 G; 17 mil - 7 cm). W lewym dolnym rogu tekst informacyjny.

Publisher:

[Franz Johann Joseph von Reilly]

Place of publication:

Wien

Contributor:

[Albrecht, Ignatz. Rytownik]

Date:

[1789]

Resource Type:

map

Format:

text/xml

Original Identifier:

481k

Language:

francuski

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://wbp.opole.pl/obc/481k.html