Title:

La Pologne á Paris Chez le S.r le Rouge

Creator:

Le Rouge, Georges Louis (ok.1712 - ok.1790)

Keywords:

Berlin (Niemcy) ; Biełgorod (Rosja) ; Kraków (woj. małopolskie) ; Drezno (Niemcy) ; Gdańsk (woj. pomorskie) ; Gotlandia (Szwecja) ; Warszawa (woj. mazowieckie) ; Kijów (Ukraina) ; Morze Bałtyckie ; Kowel (Ukraina) ; Wrocław (woj. dolnośląskie) ; Królewiec (Rosja) ; Łuck (Ukraina) ; Wilno (Litwa) ; Mołdawia ; Praga (Czechy) ; Moskwa (Rosja) ; Ołomuniec (Czechy) ; Węgry ; Prusy ; Ryga (Łotwa) ; Szczecin (woj. zachodniopomorskie) ; 1701-1800 ; Wiedeń (Austria)

Description:

Miedzioryt kolorowany liniowo, wymiary 217 x 300 mm, mapa w ramce 200 x 270 mm), w prawym dolnym rogu podziałka liniowa 50 Lieues = 3,3 cm, skala ok. 1 : 9 000 000. Tytuł w języku francuskim w prawym górnym rogu pod scena batalistyczną. W prawym górnym rogu poza ramką numer mapy: 18 ; Mapa wykonana przez Le Rouge’a do jego Atlas nouveau portatif à l’usage des militaires.

Publisher:

Georges Louis Le Rouge [Prault & Robinot]

Place of publication:

A Paris

Date:

[1748]

Resource Type:

map

Format:

text/xml

Original Identifier:

485k

Language:

francuski

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://wbp.opole.pl/obc/485k.html