Title:

Traité Généalogique De La Tres Auguste Mason d'Autriche Enrichie Des Portraits Et Des Armoires fait a Luxembourg

Keywords:

1701-1800 ; Arystokracja ; Habsburg, Maria Elżbieta (1680-1741) ; Genealogia ; Habsburgowie (dynastia) ; Herbarze ; Historia ; Rody ; Luksemburg

Description:

[5] kart, 352 strony : ilustracje (portrety), herby kolorowane ręcznie ; 19x16 cm ; Dedykacja (karta 2.): A Son Altesse Serenissime Marie Elisabeth Archiduchesse d'Autriche... / le baron de Dracek ; Oprawa: tektura, skóra czerwona marokinowa, tłoczenia złocone - XVIII w. ; Rękopis składa się z dedykacji, opisu zasad sztuki heraldycznej, części ikonograficznej oraz dokumentacyjnej, w której znalazły się opisy herbów habsburskich. ; W rękopisie znajduje się 48 herbów królestw i terenów rządzonych przez Habsburgów, opis rodu Habsburgów, 51 herbów męskich przedstawicieli rodu, 51 konterfektów arcyksiążąt, hrabiów i cesarzy. ; Herby wykonane piórkiem i tuszem, ręcznie kolorowane. Omawiając herby i portrety władców, autor zastosował schemat: data urodzin, długość panowania, żony, potomstwo. ; Rękopis dedykowany był Marii Elżbiecie Habsburg (1680-1741), córce cesarza Leopolda I, regentce Niderlandów od 1724 do 1740 r. Autorem traktatu mógł być hrabia Dracek, który został wymieniony jako osoba dedykująca dzieło Marii Elżbiecie. ; W rękopisie m.in. także „Origine de la maison d'Autriche” ; Wersja rękopisu w formacie Djvu została wykonana przed konseracją, a wersja PDF po konserwacji

Publisher:

[brak wydawcy]

Place of publication:

Luxembourg

Date:

[1737-1740]

Format:

image/x.djvu

Original Identifier:

II-17 rkp

Language:

francuski

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu

Digitalization Sponsor:

Opublikowano w ramach projektu „Konserwacja zabytkowego zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania: 5.3.