Object structure

Title:

Wiarus : organ Podoficerów Wojska Lądowego i Marynarki Wojennej. R.9, nr 36-37

Keywords:

1901-2000 ; 1918-1939 ; Czasopisma wojskowe ; Podoficerowie ; Polska

Description:

Królestwu Jugosławii w dniu urodzin Jego Królewskiej Mości Piotra II numer ten poświęca Redakcja

Publisher:

Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy

Place of publication:

Warszawa

Contributor:

Ciepielowski, Jerzy (1899-1969). Redakcja

Date:

1938-09-03

Resource Type:

Zeitung

Format:

application/pdf

Language:

polski

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu