Title:

Zabytki przedhistoryczne Galicyi Wschodniej

Creator:

Janusz, Bohdan (ok. 1888-1930)

Keywords:

1901-2000 ; 1918-1939 ; Galicja (region) ; Archeologia ; Prehistoria ; Zabytki ; Polska

Description:

VI, 310 stron ; 24 cm ; Prace Naukowe (Wydawnictwo Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej). DziaƂ 1 ; t. 5

Publisher:

Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej z funduszu Bolesława Orzechowicza

Place of publication:

Lwów

Date:

1918

Resource Type:

book

Format:

application/pdf

Original Identifier:

313632

Language:

polski

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu