Title:

Grammatica Philippi Melanthonis Recognita Et Locvpletata : Acceßit tractatus de ortographia recens

Creator:

Melanchthon, Philipp (1497-1560) ; Camerarius, Joachim (1500-1574)

Keywords:

Gramatyka ; 1501-1600 ; Język łaciński ; Językoznawstwo ; Niemcy

Description:

[12] kart, 517 stron ; 8° ; „Tractatus de ortographia” autorstwa Joachima Camerariusa ; Na stronie tytułowej data: M. D. LXXVII. i sygnet drukarski Christiana Thama (kobieta z księgą i kluczem, inicjały C.T.) ; Proweniencja: 1.Sum ver[us] possessor hui[us] libri Vencesla[us] Bohem[us] Sterbergensis ; Vencesla[us] Bohem[us] Morav[us](XVI w.) ; Sum ex libris Venceslai Bohemi Sterneber. - rękopis na stronie tytułowej ; Wenceslaus Bohemus Sternbergensis - rękopis na desce okładce górnej ; 2. Simon Cam[...] - rękopis na stronie tytułowej ; 3. F. S. 1928 15/8 - rękopis na desce okładce górnej ; Liczne noty rękopiśmienne. w języku łacińskim, drobne rysunki, m.in. ręką Venceslausa ze Sternerg (XVI w.); glossa marginalna i interlinealna w języku łacińskim (XVI w.); zanotowane imiona i nazwiska wzdłuż marginesów poszczególnych kart tą samą ręką (XVI/XVII w.) ; Oprawa: deski, skóra, skóra biała, tłoczone ślady, zapinki metalowe (niekompletne), XVI w. ; Cytata bibliograficzna: VD16 nie notuje

Publisher:

[Christian Tham]

Place of publication:

Vitebergae

Contributor:

Thamm, Christian. Druk ; Sternbergensis Moravus, Venceslaus Bohemus. Proweniencja

Date:

1577

Resource Type:

old print

Format:

application/pdf

Original Identifier:

59 st.

Language:

łaciński

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu