Title:

Statvt Wielkiego Xsięstwa Litewskiego Od Naiaśnieyszego Hospodara Krola Iego Mosci Zygmvnta Trzeciego Na Koronacyey w Krakowie naprzód w Roku 1588... Teraz zaś Trzeci raz z przyłożeniem Constituciy tak Koronie, iako y W. X. L. służących, zaraz pod Artykułami położonych, Textv Samego Statvtv Niwczym Nieodmieniając Do Drvkv Podany...

Keywords:

1501-1600 ; Polityka, politologia, administracja publiczna ; Sejm (1581) ; Prawo i wymiar sprawiedliwości ; Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586) ; Wielkie Księstwo Litewskie ; Warszawa (woj. mazowieckie) ; 1601-1700

Description:

[6] kart, 363, 60, 24 strony ; 2º ; Cytata bibliograficzna: Estreicher XV-XVIII, 29, 237 ; Cytata bibliograficzna: Ossolineum XVII, 7033 ; Cytata bibliograficzna: KBP, 1898 ; Dedykacje: „Do Naiasnieiszego Krola I.M. Władysława IV / Józef Piotrowicz” ; „Do... Pieczętarzów W. X. Lit. ... Albrychta Stanisława Radziwiłła... Kazimierza Leona Sapiehy / Piotr Elert” ; „Naiaśnieyszemu Panv... Zygmuntowi III / Lew Sapieha” ; Defekt: brak karty tytułowej, dedykacji dla Władysława IV ; tytuł według bibliografii ; Tytuł odmienny: Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego ; Odpis tytułu według egzemplarza Ossolineum ; Oprawa: skóra brązowa na tekturze, tłoczone ślady, resztki wiązań - XVII w. ; Proweniencja: 1. Ex Libris D. Sadowski - rękopis; 2. Księgarnia Antykwariat Dom Książki E 585155 - nalepka ; Tytuł odmienny: Trybunał Obywatelom Wielkiego Księstwa Litewskiego Na Seymie Warszawskim Dany Roku Tysiąc Pięćset ośmdziesiątego pierwszego ; Współwydane: Trybvnał Obywatelom Wielkiego Xięstwa Litewskiego Na Seymie Warszawskim Dany Roku Tysiąc Pięćset ośmdziesiątego pierwszego

Publisher:

W drukarni Piotra Elerta

Place of publication:

w Warszawie

Contributor:

Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632). Adresat dedykacji ; Elert, Piotr (około 1580-1652). Druk ; Radziwiłł, Albrycht Stanisław (1593-1656). Adresat dedykacji ; Sapieha, Lew (1557-1633). Autor dedykacji ; Sapieha, Kazimierz Leon (1609-1656). Adresat dedykacji ; Władysław IV (król Polski ; 1595-1648). Adresat dedykacji ; Piotrowicz, Józef (?-około 1662). Autor dedykacji

Date:

[po 1 V] 1648

Resource Type:

old print

Format:

application/pdf

Original Identifier:

668 st.

Language:

polski

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu