Title:

Theatrum Ceremoniale Historico-Politicum, Oder Historisch- und Politischer Schau-Platz Aller Ceremonien. [Th. 1], [...] Auch vielen nützlichen Anmerckungen, Elenchis und vollkommenen Registern Dem Publico zum Besten ans Licht gegeben von Johann Christian Lünig

Creator:

Lünig, Johann Christian (1662-1740)

Keywords:

1701-1800 ; Ceremoniał dworski ; Etykieta ; Niemcy ; Obyczaje ; Polityka, politologia, administracja publiczna

Description:

[26] kart, 1422 [to jest 1420] stron, [3] karty tablicowe złożone : ilustracje, wykresy ; 2° ; Dedykacja dla Jakuba Henryka Flemminga, wielkiego koniuszego litewskiego: Dem Hochwürdigen, Hochgebohrnen Herrn, Hernn Jakob Heinrich [...] von Flemming [...] ; Druk na stronie tytułowej czerwono-czarny ; Estreicher XV-XVIII, 21, 510-512 ; Cytata bibliograficzna: GBV online, 620679123 ; Oprawa: tektura, skóra jasna, XVIII w. ; Tytuł odmienny: Historisch- und Politischer Schau-Platz des Europäischen Hof- und Lantzley- Ceremoniels

Publisher:

bey Moritz Georg Weidmann, Sr. Königl. Maj. in Pohlen und Churfürstl. Durchl. zu Sachsen Buchhändlern

Place of publication:

Leipzig

Contributor:

Weidmann, Moritz Georg (1686-1743). Druk ; Flemming, Jakob Heinrich (1667-1728). Adresat dedykacji

Date:

1719

Resource Type:

old print

Format:

application/pdf

Original Identifier:

149 st. ; 403-009141-00-0

Language:

niemiecki

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu

Digitalization Sponsor:

Opublikowano w ramach projektu „Konserwacja zabytkowego zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania: 5.3.