Title:

Principatvs Silesiae Schwidnicensis Secundum ejusde[m] Circvlos Schweidnitz, Striegav, Bolckenhain-Landeshut & Reichenbach divisi... a I. W. Wieland... dimensi exactissima Tabula Geographica, ob praematuram mortem Authoris denuo rectificata per... Matthaeu[m] Schubarth...

Creator:

Wieland, Johann Wolfgang (16..-1736) ; Homann, Johann Baptista (1664-1724) ; Schubarth, Matthäus von (1723-1758‏)

Keywords:

1701-1800 ; Dolny Śląsk ; Geografia i nauki o ziemi ; Jawor (woj. dolnośląskie) ; Księstwo świdnicko-jaworskie (1290-1741) ; Niemcy ; Śląsk ; Świdnica (woj. dolnośląskie)

Description:

[1] mapa : miedzioryt kolorowany ręcznie ; 81x55 cm ; Cytata bibliograficzna: Katalog zbiorów kartograficznych / Marta Miś. - Opole, 1990, pozycja 47 ; Kartusz tytułowy w lewym górnym rogu ozdobiony orłem piastowskim. Kartusz na tle krajobrazu, na pierwszym planie ludzie zajęci różnymi pracami. W prawym rogu legenda i 2 podziałki liniowe (Milliaria Silesiaca, Germanica). Z lewej u dołu między ramką stopniową a zewnętrzną informacja o długości geograficznej: 33° Longitudinis numeratae a Meridiano, qui a Parisiensi distat 20° versus occas. ; Opis według bibliografii ; Stanowi część wydania „Atlas Silesiae” J. B. Homanna (Norymberga, 1752) ; Skala [ok. 1 : 125 000], Milliaria Germanica, 15 in gradu: 1,5 mili - 8,9 cm ; Tytuły odmienne: Ducatus Silesiae, Atlas Silesiae, Atlas Homanna

Publisher:

Sumptibus Principum & Ordinum Silesiae : excusa... ab Hered. Homannianis

Place of publication:

Norimbergae

Contributor:

Homannsche Erben. Druk

Date:

1736 [tj. 1740]

Resource Type:

map

Format:

text/xml

Original Identifier:

168k

Language:

łaciński

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu ; Domena publiczna (Public domain)

Digitalization Sponsor:

Opublikowano w ramach projektu „Konserwacja zabytkowego zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania: 5.3.


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://wbp.opole.pl/obc/168st-m11.html