Title:

Principatvs Silesiae Iavoriensis in IV. Circulos, Iaver, Hirschberg, Lemberg und Bvntlzav divisi ac a I. W. Wieland... emensi nova et exactissima Tabula Geographica ob praematuram mortem Authoris denuo rectificata per... Matthaevm Schubarth...

Creator:

Wieland, Johann Wolfgang (16..-1736) ; Homann, Johann Baptista (1664-1724) ; Schubarth, Matthäus von (1723-1758‏)

Keywords:

1701-1800 ; Dolny Śląsk ; Geografia i nauki o ziemi ; Jawor (woj. dolnośląskie) ; Niemcy ; Śląsk ; Świdnica (woj. dolnośląskie)

Description:

[1] mapa : miedzioryt kolorowany ręcznie ; 82x56 cm ; Cytata bibliograficzna: Katalog zbiorów kartograficznych / Marta Miś. - Opole, 1990, pozycja 41 ; Skala [ok. 1 : 150 000], Mill. Germ. 15 in Gradu: 1,5 mili - 7,3 cm ; Opis według bibliografii ; Stanowi część wydania „Atlas Silesiae” J. B. Homanna (Norymberga, 1752) ; Tytuł mapy w prawym górnym rogu w barokowym kartuszu ozdobionym herbem. Kartusz na tle krajobrazu, na pierwszym planie spław drzewa i fragment małej huty szkła. Z lewej strony boginii Ceres w pozycji siedzącej, z prawej Diana z psami. W lewym górnym rogu legenda i 2 podziałki (Milliaria Germanica, Silesiaca). Z lewej u dołu między ramką stopniową a zewnętrzną informacja o długości geograficznej: Gradus Longitudinis ab. Ins. Ferri numeratae. ; Tytuły odmienne: Ducatus Silesiae, Atlas Silesiae, Atlas Homanna

Publisher:

Sumptibus Principum et Ord. Silesiæ : excusa... ab Hered. Homannianis

Place of publication:

Norimbergae

Contributor:

Homannsche Erben. Druk

Date:

1736

Resource Type:

map

Format:

text/xml

Original Identifier:

168k

Language:

łaciński

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu ; Domena publiczna (Public domain)

Digitalization Sponsor:

Opublikowano w ramach projektu „Konserwacja zabytkowego zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania: 5.3.


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://wbp.opole.pl/obc/168st-m12.html