Title:

Principatvs Silesiae Rattiboriensis nova et exactissima Tabula geographica, commontrans insimul Liberas Dynastias Ples et Bevthen, cum Statu mionore Loslav / ex emensurationibus I. W. Wielandii... delineata et reducta...

Creator:

Wieland, Johann Wolfgang (16..-1736) ; Homann, Johann Baptista (1664-1724)

Keywords:

1701-1800 ; Geografia i nauki o ziemi ; Górny Śląsk ; Księstwo raciborskie (1172-1202) ; Niemcy ; Racibórz (woj. śląskie) ; Śląsk

Description:

[1] mapa : miedzioryt kolorowany ręcznie ; 82x55 cm ; Cytata bibliograficzna: Katalog zbiorów kartograficznych / Marta Miś. - Opole, 1990, pozycja 45 ; Opis według bibliografii ; Skala [ok. 1 : 100 000], Milliaria Germanica communia: 1,5 milii - 10 cm ; Stanowi część wydania „Atlas Silesiae” J. B. Homanna (Norymberga, 1752) ; Tytuł mapy w prawym górnym rogu w kartuszu z motywem roślinnym i orłem piastowskim. W prawym dolnym rogu legenda i 2 podziałki (Milliaria Silesiaca, Germanica) w kartuszu. Pod dolną ramką z lewej strony informacja o długości geograficznej: Longitudines numeratae ab initio, quod 20 gradibus Parisiis versus Occidentem distat. Na mapie część nazw miejscowości w języku polskim i niemieckim. ; Tytuł odmienny: Principatus Silesiae Rattiboriensis ; Tytuły odmienne: Ducatus Silesiae, Atlas Silesiae, Atlas Homanna

Publisher:

Sumptibus principum et ord. Silesiae : excusa... ab Heredibus Homannianis

Place of publication:

Norimb.

Contributor:

Homannsche Erben. Druk

Date:

1736

Resource Type:

map

Format:

text/xml

Original Identifier:

168k

Language:

łaciński

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu ; Domena publiczna (Public domain)

Digitalization Sponsor:

Opublikowano w ramach projektu „Konserwacja zabytkowego zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania: 5.3.


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://wbp.opole.pl/obc/168st-m15.html