Title:

Principatvs Silesiae Teschinensis nova et accurata delineatio distincte insimul exhibens Status minores vulgo Burglehn dictos, Freystadt, Roy, Reichwaldau, Bielitz, Friedeck, Deutschleuthen et Oderberg / Ex mensurationibus J.W. Wielandii,... reducta...

Creator:

Wieland, Johann Wolfgang (16..-1736) ; Homann, Johann Baptista (1664-1724) ; Schubarth, Matthäus von (1723-1758‏)

Keywords:

1701-1800 ; Cieszyn (woj. śląskie) ; Geografia i nauki o ziemi ; Księstwo cieszyńskie (1290-1918) ; Niemcy ; Śląsk

Description:

[1] mapa : miedzioryt kolorowany ręcznie ; 83x56 cm ; Cytata bibliograficzna: Katalog zbiorów kartograficznych / Marta Miś. - Opole, 1990, pozycja 39 ; Opis według bibliografii ; Skala [ok. 1 : 120 000], Milliaria Germanica communia, 15 in gradu: 1,5 mili - 9,3 cm ; Stanowi część wydania „Atlas Silesiae” J. B. Homanna (Norymberga, 1752) ; Tytuł mapy w lewym górnym rogu w barokowym kartuszu rozciągnięty na skórze wołowej ozdobiony u góry herbem i winoroślami, z prawej widok górskich szczytów, na tym tle mężczyzna z czekanem i szablą, z lewej dwaj mężczyźni z muszkietami. Na mapie odzwierciedlono spory graniczne z Węgrami - zaznaczono trzy granice. Legenda i dwie podziałki (Milliaria Silesiaca, Germanica) w prawym dolnym rogu. Z lewej u dołu między ramką stopniową a zewnętrzną informacja o długości geograficznej: Longitudines numeratae ab initio 20 gradibus Parisiis versus Occidentem distat. ; Tytuł odmienny: Principatus Silesiae Teschinensis ; Tytuły odmienne: Ducatus Silesiae, Atlas Silesiae, Atlas Homanna

Publisher:

Sumptibus Principum et Ord. Silesiae : excusa... ab Homannianis Heredibus

Place of publication:

Norimb.

Contributor:

Homannsche Erben. Druk

Date:

1736

Resource Type:

map

Format:

text/xml

Original Identifier:

168k

Language:

łaciński

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu ; Domena publiczna (Public domain)

Digitalization Sponsor:

Opublikowano w ramach projektu „Konserwacja zabytkowego zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania: 5.3.


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://wbp.opole.pl/obc/168st-m20.html