Title:

Brouilion von der Souverainen Grafschft Glatz bereiset und gezeichnet Anno 1744 von G. L. Schirmeister

Creator:

Schirmeister, Georg Ludwik (1716?-1784) ; Homann, Johann Baptista (1664-1724)

Keywords:

1701-1800 ; Dolny Śląsk ; Geografia i nauki o ziemi ; Hrabstwo kłodzkie (1458-1815) ; Kłodzko (woj. dolnośląskie) ; Niemcy ; Śląsk

Description:

[1] mapa rękopiśmienna ; 130x84 cm ; Cytata bibliograficzna: Katalog zbiorów kartograficznych / Marta Miś. - Opole, 1990, pozycja 59 ; Opis według bibliografii ; Mapa rękopiśmienna na papierze dołączona na 21. pozycji do opolskiego egzemplarza wydania „Atlasu Silesiae” z 1752 r. (sygn. 168 k). Kontury kolorowane ręcznie. Mapa zorientowana na zachód, tytuł i podziałka w górnym rogu, na terenie hrabstwa zaznaczona rzeźba terenu. ; Stanowi część wydania „Atlas Silesiae” J. B. Homanna (Norymberga, 1752) ; Skala [ok. 1 : 90 000]

Publisher:

[brak wydawcy]

Place of publication:

[Niemcy]

Date:

1744

Resource Type:

map

Format:

text/xml

Original Identifier:

168k

Language:

francuski

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu ; Domena publiczna (Public domain)

Digitalization Sponsor:

Opublikowano w ramach projektu „Konserwacja zabytkowego zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania: 5.3.


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://wbp.opole.pl/obc/168st-m21.html