Title:

Rzeczpospolita Polska

Keywords:

1901-2000 ; 1918-1939 ; Czechy ; Bezpieczeństwo i wojskowość ; Czechosłowacja ; Litwa ; Niemcy ; Łotwa ; Morze Bałtyckie ; Polska ; Prusy Wschodnie ; Rumunia ; Słowacja ; Węgry ; ZSRR

Description:

Skala: 1 : 4 000 000 ; 1 mapa złożona ; 22x25 cm

Publisher:

Nakładem własnym

Place of publication:

Warszawa

Contributor:

Jastrzębski, Jan (1892-1940). Redakcja

Date:

1929

Resource Type:

map

Format:

text/xml

Language:

polski

Relation:

327199

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://wbp.opole.pl/obc/327199-m.html