Title:

Kreuzburg : Gustav-Freitag-Brunnen

Keywords:

1901-2000 ; 1939-1945 ; Freytag, Gustav (1816-1895) ; Kluczbork (woj. opolskie) ; Pocztówki dawne ; Pomniki ; Śląsk Opolski ; Śląsk

Description:

[1] karta : ilustracja ; 9x14 cm
; Tytuł z nadruku na awersie
; Data na podstawie stempla pocztowego i korespondencji na rewersie pocztówki

Publisher:

[brak wydawcy]

Place of publication:

[brak miejsca]

Date:

[1941]

Resource Type:

postcard

Format:

application/pdf

Original Identifier:

4859 poczt.

Language:

niemiecki

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu