Title:

Uchwała Seymu Walnego Koronnego szescniedzielnego w Warszawie odprawionego, Roku Pańskiego, M.DC.LXI Dnia 2. Miesiąca Maia

Keywords:

1601-1700 ; Jan II Kazimierz Waza (1609-1672) ; Parlamentaryzm ; Polityka, politologia, administracja publiczna ; Polska ; Pokój oliwski (1660) ; Prawo i wymiar sprawiedliwości ; Sejm (1661) ; Ugoda cudnowska (1660) ; Ustawy

Description:

78, 36 stron ; 28,5 cm, 2° ; Na stronie tytułowej drzeworytowy herb królewski Wazów ; Współwydane z tytułem osobno numerowanym: Constitvcye Wielkiego Xięstwa Lithewskiego

Publisher:

u Wdowy y Dziedziców Andrzeja Piotrkowczyka

Place of publication:

W Krakowie

Date:

1661

Resource Type:

starodruk

Original Identifier:

2597 st.

Language:

polski ; łaciński

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu