Title:

A map of Poland with its Appendages : shewing the late Partition of that Kingdom

Keywords:

1701-1800 ; Geografia i nauki o ziemi ; Inflanty (region) ; Kartografia ; Korona Królestwa Polskiego (1385-1795) ; Kurlandia (Łotwa ; region) ; Litwa ; Morze Bałtyckie ; Podole (Ukraina ; region) ; Polesie (kraina historyczna) ; Rozbiory Polski ; Ruś Czerwona (kraina historyczna) ; Śląsk ; Ukraina ; Wołyń (Ukraina ; region) ; Żmudź (Litwa)

Description:

[1] mapa : miedzioryt ; 17x20,5 cm, arkusz 21x26 cm ; Pochodzenie mapy: „The Gentleman's Magazine”, listopad 1772 r. ; Podziałka liniowa: Miles 60 to a Degree 120 = [2,8 cm] ; Verso: blanco ; W górnej ramce z lewej napis: Gent Mag Nov.r 1772, z prawej: Deg E. from London

Publisher:

The Gentleman's Magazine

Place of publication:

London

Date:

1772

Resource Type:

map

Original Identifier:

552k

Language:

angielski

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://wbp.opole.pl/obc/552k.html