Title:

Estats de la Couronne de Pologne

Keywords:

1701-1800 ; Geografia i nauki o ziemi ; Inflanty (region) ; Kartografia ; Korona Królestwa Polskiego (1385-1795) ; Kurlandia (Łotwa ; region) ; Litwa ; Morze Bałtyckie ; Podole (Ukraina ; region) ; Prusy Królewskie ; Prusy Książęce ; Ruś Czarna (kraina historyczna) ; Śląsk ; Ukraina ; Wołyń (Ukraina ; region) ; Żmudź (Litwa)

Description:

[1] mapa : miedzioryt ; 14,5x16,5 cm, arkusz 16,5x21 cm ; Mapa zamieszczona została w: Introduction a L'Histoire Generale et Politique de L'Univers... Samuela von Pufendorfa, wydanym w Amsterdamie przez Zachariasza Châtelaina w 1743 r. ; Nad ramką w prawym górnym rogu: Tom: I. Page: 281 ; Południki co 1° na górnej ramce od 38° do 62°, na dolnej ramce od 40° do 60°, równoleżniki od 48° do 58° ; Rzeźba terenu: kopczyki ; Tytuł mapy w lewym dolnym rogu w prostokątnym kartuszu ; Verso: blanco

Publisher:

[chez Zacharie Châtelain]

Place of publication:

[A Amsterdam]

Contributor:

Sanson, Nicolas (1626?-1648). Rytownik

Date:

[1743]

Resource Type:

map

Original Identifier:

554k

Language:

francuski

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://wbp.opole.pl/obc/554k.html