Object structure

Title:

Pomagamy Sobie w Pracy : opolski kwartalnik informacyjno-metodyczny, 1993 nr 4

Keywords:

Czasopisma bibliotekarskie ; Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo

Description:

Od 2011 r. - jako czasopismo elektroniczne pod tyt.: "Bibliotekarz Opolski"

Publisher:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu

Place of publication:

Opole

Date:

1993

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Language:

polski

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu