Title:

Walka o Polskę

Creator:

Bartoszewicz, Joachim

Keywords:

Polityka narodowościowa - Polska - 20 w. ; Związek Ludowo-Narodowy ; Propaganda - metody - Polska - 20 w. ; Druki ulotne - Polska - 20 w.

Description:

Broszura 14 x 21,5 cm z biblioteczki polityczno-narodowej nr 4

Publisher:

Nakł. Sekr. Dzieln. Związku Lud[owo] Narodo[wego]

Place of publication:

Poznań

Date:

1920

Format:

application/pdf

Original Identifier:

128U

Language:

polski

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu