Title:

Kluczbork : Kreuzburg in Oberschlesien

Keywords:

1901-2000 ; 1918-1939 ; Bankowość ; Inflacja ; Kluczbork (woj. opolskie) ; Niemcy ; Pieniądze zastępcze ; Śląsk

Description:

Bon zastępczy kolorowy, 6 x 9 cm, wyemitowany przez kluczborski magistrat

Publisher:

Flemming-Wiskott-A.G.

Place of publication:

Glogau

Date:

1921

Resource Type:

druk ulotny

Format:

application/pdf

Original Identifier:

357 U

Language:

niemiecki

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu