Title:

Magne Britanniae Pars Heridionalis in qua Regnum Angliae Tam In Septem Antiqua Anglo-Sax0num Regna quam in omnes Hodiernas Regiones accurate divisum hic ostenditur quam tabula ab Archetypo Vischeriano desumptam exhibet Ioh.Bapt.Homannus.

Creator:

Homann, Johann Baptista ; Vischer, N.

Description:

Miedzioryt kolorowany ręcznie, format 475 x 560 mm ; Milliaria Germanica comumia 15 in uno Gradu: 15 mil - 8,3 cm [ok. 1 : 1 350 000]

www description:

Zdigitalizowano w ramach projektu "Rozwój Pracowni Digitalizacji WBP w Opolu" dofinansowanego ze środków Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ "Digitalizacja 2013"

Publisher:

IOHANN BAPTISTA HOMANN.

Place of publication:

Norimbergae

Resource Type:

mapa

Format:

text/xml

Original Identifier:

86k

Language:

łaciński

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://wbp.opole.pl/obc/086k.html