Title:

Poloniae Regnum ut et Magni Ducatus Lithuaniae Accuratiss. Delineatione Repraesentat Opera et Studio Matth. Seutteri Sac. Caes.Maj.Geogr. Aug.

Creator:

Seutter, Matthäus (1678-1757)

Keywords:

1701-1800 ; Cesarstwo Rosyjskie ; Inflanty ; Estonia ; Wielkie Księstwo Litewskie ; Królestwo Polskie ; Morze Bałtyckie ; Kurlandia ; Semigalia ; Ingria ; Zatoka Fińska ; Zatoka Ryska ; Morze Czarne ; Morze Azowskie ; Jezioro Pejpus ; Jezioro Ilmeń ; Chanat Krymski ; Imperium Osmańskie ; Hospodarstwo Mołdawskie ; Księstwo Siedmiogrodzkie ; Prusy ; Szwecja ; Dania

Description:

Miedzioryt kolorowany liniowo i powierzchniowo, mapa w ramce 525 x 625 mm (w ramie 500 x 585 mm). Na dole pośrodku dwie podziałki liniowe: (Milliaria Germanica Communia 10 mil - 2,4 cm; Milliaria Polonica Com[m]unia 10 mil - 1,8 cm), skala ok. 1 : 2 800 000. ; Wokół mapy ramka stopniowa, południki i równoleżniki oznaczone co 1°.Tytuł w prawym górnym rogu w obramieniu wici roślinnej. Nad tytułem kompozycja figuralna. Pośrodku herb Augusta II - tarcza z pięciodzielnym polem, na której Orzeł i Pogoń, pośrodku herb saski. Nad tarczą Orzeł w koronie. Po bokach herbu postacie alegoryczne: hodowla, rolnictwo i myślistwo.

www description:

Zdigitalizowano w ramach projektu „Digitalizacja i rozwój Pracowni Digitalizacji WBP w Opolu” dofinansowanego ze środków Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ „Digitalizacja 2014”

Publisher:

Matthäus Seutter

Place of publication:

Augsburg

Date:

[po 1731]

Resource Type:

mapa

Format:

text/xml

Original Identifier:

479k

Language:

łaciński

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu

Digitalization Sponsor:

Zdigitalizowano w ramach projektu „Digitalizacja i rozwój Pracowni Digitalizacji WBP w Opolu” dofinansowanego ze środków Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ „Digitalizacja 2014”


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://wbp.opole.pl/obc/479k.html