Title:

Blottnitz

Keywords:

1901-2000 ; 1901-1914 ; 1914-1918 ; Błotnica Strzelecka (woj. opolskie, pow. strzelecki, gm. Strzelce Opolskie) ; Geografia i nauki o ziemi ; Kartografia

Description:

[1] mapa : litografia, ; 53x50,5 cm, mapa w ramce 46x49 cm ; Tytuł nad górną ramką. Pod dolną ramką podziałki liniowe 4 cm na mapie = 1km. Skala 1 : 25 000 ; W prawym górnym rogu nad ramką numer mapy 3255. Nad górną ramką pieczątki z lewej : Wasserbauamt Gleiwitz, z prawej: Wasser - Baukreis Gleiwitz. Pod mapą w lewym dolnym rogu: Regierungs-Bez. Oppeln: 130 Kreis Gr. Strehlitz, 138 Kreis Tost-Gleiwitz.

www description:

Zdigitalizowano w ramach projektu „Digitalizacja i rozwój Pracowni Digitalizacji WBP w Opolu” dofinansowanego ze środków Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ „Digitalizacja 2014”

Publisher:

Königl. Preuss. Landes-Aufnahme 1882. Herausgegeben 1884. Auflagedruck 1914

Place of publication:

Berlin

Date:

1914

Resource Type:

mapa

Format:

text/xml

Original Identifier:

210k

Language:

niemiecki

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu

Digitalization Sponsor:

Zdigitalizowano w ramach projektu „Digitalizacja i rozwój Pracowni Digitalizacji WBP w Opolu” dofinansowanego ze środków Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ „Digitalizacja 2014”


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://wbp.opole.pl/obc/210k.html