Title:

Gr. Stein

Keywords:

Kamień Śląski (woj. opolskie, pow. krapkowicki, gm. Gogolin) ; 1901-2000 ; 1901-1914

Description:

Litografia, wymiary 53 x 50,5 cm, mapa w ramce 46 x 49 cm. Tytuł nad górną ramką. Pod dolną ramką podziałki liniowe 4 cm na mapie = 1km. Skala 1 : 25 000. ; W prawym górnym rogu nad ramką numer mapy: 3198. Pod mapą w lewym dolnym rogu podano: Regierungs-Bez. Oppeln: 130 Kreis Gr. Strehlitz, 131 Kreis Oppeln. Nad górna ramką podłużna pieczątka, z lewej: Wasserbauamt Gleiwitz; z prawej: Wasser Baukreis Gleiwitz. ; Miejscowości krańcowe: Kossorowitz – (Kosorowice); Goradze – (Górażdże); Posnowitz – (Poznowice); Stubendorf - (Izbicko)

Publisher:

Königl. Preuss. Landes-Aufnahme 1881. Herausgegeben 1883. Auflagedruck 1914.

Place of publication:

[Berlin]

Date:

1914

Resource Type:

Karte

Format:

text/xml

Original Identifier:

200k

Language:

niemiecki

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://wbp.opole.pl/obc/200k.html