Title:

Orts=Statut für die Stadt Kreuzburg betreffend Feuerlöschwesen

Keywords:

1801-1900 ; Kluczbork (woj. opolskie) ; Polityka, politologia, administracja publiczna ; Pożarnictwo ; Rozporządzenia ; Śląsk ; Śląsk Opolski ; Źródła historyczne

Description:

Druk 12,5 x 20 cm, rozporządzenie dla miasta Kluczborka dotyczące gaszenia pożarów

Publisher:

Druck von E. Thielmann

Place of publication:

Kreuzburg

Date:

1892

Resource Type:

leaflet

Format:

application/pdf

Original Identifier:

219U

Language:

niemiecki

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu