Title:

Special=Carte des Fürstenthums Grotkau oder Neisse in Ober = Schlesien an den Böhmischen und Mährische Grentzen

Creator:

Schleuen, Johann David (około 1720-1774)

Keywords:

1701-1800 ; Czechy ; Grafika ; Grodków (woj. opolskie, pow. brzeski, gm. Grodków) ; Kartografia ; Morawy (Czechy) ; Nysa (woj. opolskie) ; Nysa Kłodzka (rzeka) ; Otmuchów (woj. opolskie, pow. nyski, gm. Otmuchów) ; Śląsk

Description:

Miedzioryt kolorowany, mapa zorientowana na wschód (Morgen), w ramce, wymiary 410 x 325 mm (w ramie 325 x 255 mm), skala ok. 1 : 350 000. Tytuł w lewym dolnym rogu na zaokrąglonej u góry tablicy. W prawym dolnym rogu legenda zatytułowana „Erklärung der Zeichen” i objaśnienie 5 sygnatur, poniżej podziałka liniowa (gemeine Teutsche Meilen 3 - 5,6 cm). ; Nad mapą widok Nysy Neisse, die Haupt-Stadt dieses Fürstenthums, z umieszczonym w pionowej ramce ponumerowanym wykazem 17 obiektów znajdujących się na rycinie. Pod mapą widoki Grodkowa Grotkau i Otmuchowa Ottmachau, z opisanymi obiektami. ; Autor mapy, Johann David Schleuen, był sztycharzem i wydawcą w Berlinie w latach 1740-1774. Wykonywał portrety, ilustracje, winiety, zajmował się również przerabianiem map księstw śląskich i wydawaniem ich w pomniejszonym formacie. Prezentowana mapa pochodzi z - zawierającego schematyczne mapy księstw śląskich i widoki miejscowości - atlasu Das souveraine Hertzogthum Ober- und Nieder-Schlesien, wydanego w Berlinie po 1745 roku. ; Na arkuszu, oprócz właściwej mapy, Schleuen umieścił panoramy miast: Nysy, Grodkowa i Otmuchowa. Wzorowane były na rycinach Friedricha Bernharda Wernera (1690-1776), znanego rysownika i sztycharza, autora około 3000 widoków miast, wsi, klasztorów, w tym 1500 panoram śląskich.

Publisher:

Johann David Schleuen

Place of publication:

Berlin

Contributor:

Werner, Friedrich Bernhard (1690-1776). Rytownik

Date:

[po 1741]

Resource Type:

map

Format:

text/xml

Original Identifier:

466k

Language:

niemiecki

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://wbp.opole.pl/obc/466k.html