Title:

Lwów : Lemberg

Keywords:

1901-2000 ; 1989-2000 ; Cerkwie ; Cerkiew św. Jura (Lwów) ; Kresy Wschodnie ; Lwów (Ukraina) ; Park Jana Kilińskiego (Lwów, Ukraina) ; Parki i ogrody ; Pocztówki dawne ; Pomnik Jana III Sobieskiego (Lwów) ; Pomniki ; Reprinty ; Rynek

Description:

[1] karta : ilustracja kolorowa ; 10x15 cm ; Pocztówka sześciowidokowa: wejście do parku Kilińskiego, cerkiew św. Jura, ul. Karola Ludwika, pomnik Sobieskiego, ul. 3 Maja, rynek ; Reprint widokówki wydanej na początku XX w. przez „L.A. Centralę kart widokowych, Lwów, Dom towarowy” ze zbiorów Stanisława Dustanowskiego

Publisher:

Przedsiębiorstwo Handlowe „Inter Map”

Place of publication:

Kraków

Date:

1992

Resource Type:

postcard

Format:

application/pdf

Original Identifier:

4040 poczt.

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja ta została udostępniona na podstawie art. 28 p. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.