Object

Title: Commentaria In Dvodecim Prophetas Minores

Description:

Cytata bibliograficzna: Sommervogel, 4, 1512 ; Cytata bibliograficzna: GVK online, 223820385 ; Druk tekstu komentarza dwuszpaltowy ; Karta tytułowa sztychowana ; Na karcie tytułowej data: M. DC. XXVII ; Noty rękopiśmienne w języku łacińskim z epoki na wyklejce ; dzieło współoprawne na 2. pozycji w klocku z Commentaria in duodecim prophetas minores ; Oprawa: skóra biała, tłoczone ślady - XVII w. ; Proweniencja: 1. MME 1635 - superekslibris ; 2. Bibliotheca Scharffiana ; [wiersz w języku łacińskim, sygnatura:] M. Gottfried Bbalthasar [!] Scharff - ekslibris ; Vltima editio, aucta et recognita

Publisher:

Apvd Martinvm Nvtivm

Place of publication:

Antverpiae

Contributor:

Nutius, Martin III (1594-1638). Druk ; Scharff, Gottfried Balthasar (1676-1744). Proweniencja

Original Identifier:

1796 st.

Language:

łaciński

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu

Digitalization Sponsor:

Opublikowano w ramach projektu „Konserwacja zabytkowego zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania: 5.3.

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information