Opis projektu

Podstawową funkcją każdej biblioteki jest gromadzenie, opracowanie, udostępnianie i zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego. Realizując zasadę dostępności zbiorów przy jednoczesnej ochronie oryginałów, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu prezentuje swoje bogate zasoby w Opolskiej Bibliotece Cyfrowej.

Udostępniając kolekcje w wersji elektronicznej, Wojewódzka Biblioteka Publiczna włącza się w proces tworzenia społeczeństwa informacyjnego, dla którego priorytetem jest wiedza i szybki dostęp do informacji  na temat współczesności i przeszłości regionu, kraju, Europy i świata.

Zaproszenie do korzystania z Opolskiej Biblioteki Cyfrowej kierujemy nie tylko do naszych dotychczasowych odbiorców - studentów i pracowników naukowych z humanistycznych kierunków uczelni, pasjonatów historii z kraju i zagranicy opracowujących monografie swoich rodzinnych miejscowości. Adresujemy je do wszystkich użytkowników, nawet z najmniejszej miejscowości, którym wiedza zawarta w starych książkach, manuskryptach, mapach i czasopismach pozwoli odkrywać nowe horyzonty w wirtualnej przestrzeni.

Opolska Biblioteka Cyfrowa została uruchomiona dzięki wsparciu finansowemu z Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Mecenat 2009.

Zasób Opolskiej Biblioteki Cyfrowej tworzą kolekcje:

Dziedzictwo kulturowe  
Starodruki dotyczące historii Polski i Śląska, w tym dzieła Długosza, Stryjkowskiego, Kromera, Hankiusa, Dewerdecka, Aeluriusa.
Rękopisy dotyczące głównie Śląska, w tym opisujące edukację na wsi opolskiej w XIX wieku (na przykładzie życiorysów dzieci z Żelaznej), czy organizację życia w 24 miastach (Statuty miast śląskich z lat 1592-1746).
Grafiki  zawiera zabytkowe albumy, ryciny itp.
Kartografia – w przyszłości zamierzamy udostępnić mapy Śląska od kartograficznych obrazów Helwiga i Scultetusa, poprzez prace Homanna oraz mapy sztabowe z końca XIX wieku.

Regionalia
Czasopisma regionalne - w języku polskim, niemieckim i czeskim, wydawane na Śląsku od początku XIX do XX wieku.
Druki ulotne - dotyczące powstań śląskich i okresu plebiscytu.
Książki - głównie z XIX i początku XX wieku, dotycząc
e Śląska lub na Śląsku wydawane w oficynach: Kornów, Grassa i Bartha, G.P. Aderholza, J. Maxa. Są wśród nich bibliografie, książki o treści religijnej i historycznej. Te ostatnie to opracowania ogólne dziejów Śląska a także kroniki poszczególnych miejscowości, regesty śląskich dokumentów niegdyś przechowywanych w archiwach a obecnie często zaginione oraz relacje z wizytacji poszczególnych diecezji śląskich.
Pocztówki - zawiera karty pocztowe z widokami śląskich miast i wsi.

Zbiory współczesne
Książki o tematyce regionalnej, przekazywane przez autorów na mocy umów licencyjnych.
Czasopisma wydawane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. E Smołki w Opolu.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji