Zasady funkcjonowania Opolskiej Biblioteki Cyfrowej

Zasady korzystania z Opolskiej Biblioteki Cyfrowej
 1. Książki, czasopisma i inne dokumenty znajdujące się w Opolskiej Bibliotece Cyfrowej są dostępne:
  • drogą on-line, w przypadku utworów do których wygasły prawa autorskie lub na podstawie autorskiej lub wydawniczej umowy niewyłącznej
  • drogą off-line, w czytelni Wojewódzkiej Biblioteki Publiczne w Opolu, w przypadku utworów do których istnieją prawa autorskie
 2. W przypadku kolekcji dokumentu cyfrowego w czytelni Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, użytkownik jest informowany przez odpowiedni komunikat, że dany dokument jest dostępny tylko drogą off-line w Czytelni Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
 3. Kopie obiektu cyfrowego znajdującego się w Opolskiej Bibliotece Cyfrowej, w domenie publicznej, można wykorzystać nieodpłatnie na użytek własny, do celów naukowych, edukacyjnych itp. Korzystając z tej kopii należy powołać się na źródło pochodzenia.
 4. Zasady sporządzania kopii cyfrowych dokumentów dostępnych off-line w Czytelni Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, regulują ogólnie obowiązujące przepisy dotyczące praw autorskich.
 5. Wykorzystanie utworu z domeny publicznej znajdującego się w Opolskiej Bibliotece Cyfrowej do celów komercyjnych musi być poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu lub instytucji albo osoby fizycznej, która posiada prawa do utworu.
  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu zastrzega sobie możliwość niewyrażania takiej zgody bez podawania przyczyn.
Zasady gromadzenia materiałów w Opolskiej Bibliotece Cyfrowej
 1. Opolska Biblioteka Cyfrowa gromadzi i udostępnia przede wszystkim materiały dotyczące dziedzictwa kulturowego Śląska Opolskiego (tj. książki, czasopisma, druki ulotne, pocztówki, dokumenty życia społecznego i in.) pochodzące ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz inne dokumenty pozyskane w drodze umów zawartych z instytucjami lub osobami fizycznymi itp.
Zasady dostarczania obiektów autorskich do Opolskiej Biblioteki Cyfrowej
 1. Autorzy (zwłaszcza z woj. opolskiego) mogą dostarczać do Opolskiej Biblioteki Cyfrowej swoje dzieła po uprzednim podpisaniu licencji niewyłącznej precyzującej warunki udostępniania utworu.
 2. Wydawcy mogą wyrazić zgodę na umieszczenie swojej publikacji w Opolskiej Bibliotece Cyfrowej po podpisaniu licencji niewyłącznej precyzującej warunki udostępniania.
 3. Przed udostępnieniem dzieła Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu sprawdzi czy zostały spełnione warunki formalne zgoda autora, wydawcy itp.
 4. Dzieło zostanie przyjęte do publikacji w Opolskiej Bibliotece Cyfrowej jeśli odpowiada kryteriom gromadzenia zbiorów ustalonym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu.
 5. Utwór nie może być udostępniany, jeżeli autor zawarł umowę z wydawcą lub inną instytucją i nie minął termin zastosowany w umowie.
 6. Ewentualne protesty wpływające do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu związane z nie przestrzeganiem prawa autorskiego będą wnikliwie analizowane i w przypadku stwierdzenia, że są zasadne, utwory wobec, których wniesiono zastrzeżenia będą usuwane z domeny publicznej.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji